Skulpturer

"Överlevnad"  år 2015-2016

Insekter klarar sig bra utan oss människor, men vi, utan de överlever inte.

Tiden när människan försökte tämja naturen tillhör historien. Bibliska profetior om människans herravälde bland allt levande tappade sin mening. Sned föreställningar om förhållanden i naturens lagar kostade oss dyrt. Miljöförstöring nådde skrämmande proportioner, som direkt hotar vår existens. Ohållbar utveckling med kortsiktiga vinster räddar inte oss från katastrofen. Människan, trotts sin intelligens, står maktlös mot girigheten i ekonomiska krafter. Förändring i var syn på naturen blir avgörande för vår överlevnad. Jag ställer människan i ett förvrängt perspektiv framför insekter. Utställning handlar om en ömsesidig respekt för alla levande former. Insekter är överlevnads mästare, med högt utvecklade sinnesorgan anpassade för livets strapatser och utmaningar. Människan jämfört med dem är en klumpig och sårbar varelse. Vi alla är en del av naturen och behöver samexistera i ett symbiotiskt förhållande...

Min bror Slawomir bor i Warszawa, är insekts forskare, arbetar med deras luktämne - feromoner. Jag frågade honom, - Varför undersöker du inte insekternas känsloliv, deras psykologi? De har organ och känselreceptorer som är oss så överlägsna. Vi kan känna oss riktigt primitiva i förhållande till dem.

Bönsyrsa
Bönsyrsa
Mygga
Mygga
Kryp
Kryp
Slända
Slända
Fjäril
Fjäril
Myra
Myra
Gräshoppare
Gräshoppare
Fluga
Fluga

"Hundarna och vi"  2014

Det är en allegorisk komposition bestående av sju skulpturer och utsmyckning av fem hundraser. Här ställer jag samhällseliten mot allmänheten. Oavsett vilket samhällssystem vi lever i, det kan vara grymma diktaturer, stolta demokratier eller socialistiska paradis, klarar sig eliten alltid bra och beter sig likadant i alla politiska system. De flyttar sina enorma inkomster till skatteparadis, får stora bidrag av staten, har oändliga privilegier och förmåner, genom sina advokater står de ovanför lagen, tystar diskret alla skandaler angående de själva och pacificerar effektivt allmänheten.

Men varifrån får de sina förmögenheter? För att systemet ska fungera behövs det ägare, producenter och konsumenter. Eliten äger, producenten är den som förslavar arbetaren i tredje världen, ditt vi flyttar våra industrier och konsumenter är vi alla. Trots stora miljöproblem, uppmanar alla politiska partier allmänheten att konsumera mera och skapa tillväxt i syfte att få en smula bröd från de rikas bord.

Genom oändlig reklam konsumerar allmänheten oftast onödiga produkter till överpris, skuldsätter sig, lånar, betalar räntor och en del trotts att de arbetar ,lever på bidrag. Får att allmänheten ska leva sina drömmar vidare, skapade man lotteri för att lura de med vinst och skuldsätta de ännu mera. 

För inte så många år sedan förknippade man avlyssning och kontroll av medborgare med stränga diktaturer. Nu för tiden har våra stolta demokratier en ledande roll att kontrollera och avlyssna oss på alla plan. Visselblåsare blev demokratins största fiende.

Den stora Shakal Anubis figuren håller allmänheten i koppel.


"Under 1900-talet utgör litteraturen om pr-branschen en mycket rik och instruktiv informationskälla om hur- tidens nya anda-installerades genom att man skapade konstlade behöv eller- disciplinerade den allmäna opinionen så som en arme` disciplinerar sina soldaters kroppar- (Edward Bernays), och alstrade en meningslöshetsfilosofi och brist på livsmening genom att koncentrera människors uppmärksamhetet på de- ytligare ting som står för mycket av den fashionabla konsumtionen-. Om detta lyckas kommer människor att acceptera de meningslösa och underordnade liv som anstår dem, och de glömmer subversiva ideèr om att ta kontroll över det egna livet."

Noam Chomsky ur"Skurkstater"Papillion
Papillion
Chihuahua
Chihuahua
Pekinges
Pekinges
Cesky terrier
Cesky terrier
Fransk bulldog
Fransk bulldog
Den Shakal Anubis liknande
Den Shakal Anubis liknande

"Det handlar om några av de mest motbjudande formerna av befolkningskontroll. I en mer välvillig variant ska slödret avledas till harmlösa aktiviteter av de ofantliga propagandainstitutionerna, vilka omsätter hundratals miljarder dollar om året för att omvandla människor till konsumerande atomer och till att bli produktionens lydiga verktyg ( om de är lyckliga nog att finna ett arbete ) - isolerade från varandra och till och med utan uppfattning om vad ett anständigt mänskligt liv kan innebära. Detta är något som är viktigt. Normala mänskliga känslor måste krossas, eftersom de nämligen inte är förenliga med ideologi som stödjer privilegier och makt och hyllar den privata profiten som det högsta av mänskliga värden. Ideologin kräver att alla skall underkasta sig de "ekonomiska lagarna", med undantag för de rika, som förtjänar särskild beskydd och omsorg av den mäktiga stat de kontrollerar - en truism för Adam Smith och en "marxistisk obscenitet" i den intellektuella värld som konstruerats av dagens föregivna "kognitiva elit". "

Noam Chomsky ur "Högern och välfärden"

Den rebelliske
Den rebelliske

"Den som är oliktänkare blir normalt ignorerad. Om man inte kan ignoreras eller bemötas blir man förtalad- det är självklart: ingen institution vill hjälpa människor att undergräva dem."

Noam Chomsky ur "Att förstå makten"

Lag och ordning
Lag och ordning
Den samarbetsvilliga
Den samarbetsvilliga

"De intelektuella förväntas vara så väl dresserade och indoktrinerade att någon piska inte behövs. De reagerar spontant på sätt som tjänar den yttre maktens intressen, omedvetet i tron att de gör en ärlig, hängiven insats. Det är den verkligt väldresserade hunden."

Noam Chomsky - ur "Propagandans makt".

Den pacificerade
Den pacificerade
Den självupptagna
Den självupptagna
Konsument
Konsument
Komposition
Komposition
Komposition
Komposition

"Tro"  2014 - 2015 

Den kristna tron påverkade och formade den europeiska kulturen genom alla sekel från medeltiden till nutiden. I de flesta moraliska och etiska frågor, hur människor ska förhålla sig till varandra, fick vi en klar vägledning från bibeln. Jesus predikan affirmerar kärlek och empati till mänskligheten, och det kan vi tacka honom för. Men varje teologiskt, filosofiskt verk har sina fördelar och brister. Om förhållanden till naturen står det inte så mycket i bibeln. Och det som står, löser inte våra miljöproblem. Vi kan inte se oss mera som naturens förvaltare och härskare. Det behövs ödmjuk och respektfull insikt som kan leda oss till en bättre värld, ett utopiskt och efterlängtad paradis på jorden. Den senaste forskningen har bevisat att levande organismer styrs inte enbart av instinkten, som man trodde förut. De kan tänka, uppfinna, skapa verktyg, utveckla raffinerade kommunikationssystem och besitta individualistiska drag för varje individ. De är inte oss så avlägsna. Vi är så nära beslaktade med dem.

Jag skapade en skulpturserie genom att använda kristna arketyper i syfte att besjäla djuren med mänskliga attribut och höja dem till mytologiska dimensioner.

Madonna - på flykt
Madonna - på flykt
Adam och Eva
Adam och Eva
Profet
Profet
Plats i himlen
Plats i himlen
Korsfästad
Korsfästad

"Vardagens superhjältar" år 2012 - 2013

Porträtt i skulpturen förknippar man med de kända och exceptionella personer som hade betydande plats i historien från antiken till nutiden. Julius Cesar, Alexander den Store, Eknaton, Stalin och andra. Deras porträtt är kända för oss alla, de fick ett evigt liv. Oavsätt om de var goda eller onda, begåvade eller vansinniga, deras anletsdrag förevigades av skulptörer som skapade auran kring hjältar, demoner, änglar, de blev upphöjda till mystiska dimensioner.

Vaje människas liv är unikt och betydelsefullt. Visa handlingar kan bli tolkade som fega och obetydliga, andra som modiga och djärva. I visa stunder är vi superhjältar, i andra bara fega maskar. De starkaste karakterer i historien hade sina svaga stunder. De fegaste individer i visa sammanhang kunde bli uppfattade som hjältar.

Nu för tiden, genom obegränsad tillgång till kunskap och information kan vi forma och förfina våra begåvningar i alla möjliga riktningar. Vi har inga yttre begränsningar längre. Varje människa har en potentiell möjlighet att bli en superhjälte i sitt eget kompetensområde.  

Polkagris nr 1
Polkagris nr 1
Clown nr 1
Clown nr 1
Gangster nr 1
Gangster nr 1
Brottare nr 1
Brottare nr 1
Han själv nr 1
Han själv nr 1
Komposition
Komposition
nr 2
nr 2
nr 2
nr 2
nr 2
nr 2
nr 2
nr 2
nr 2
nr 2
nr 3
nr 3
nr 3
nr 3
nr 3
nr 3
nr 3
nr 3
nr 3
nr 3
nr 4
nr 4
nr 5
nr 5
Nr - 5
Nr - 5
Nr - 5
Nr - 5
Nr - 5
Nr - 5
Nr - 5
Nr - 5
Nr - 5
Nr - 5
Nr - 6
Nr - 6
Nr - 6
Nr - 6
Nr - 6
Nr - 6
Nr - 6
Nr - 6
Nr - 6
Nr - 6
Nr - 4
Nr - 4
Nr - 4
Nr - 4
Nr - 4
Nr - 4
Nr - 4
Nr - 4
Nr - 4
Nr - 4
Nr - 7
Nr - 7
Nr - 7
Nr - 7
Nr - 7
Nr - 7
Nr - 7
Nr - 7

"Den geniala epoken" år 2006 - 2016

Den perioden i människas liv som omfattar åldern 4 till 7 år kallar jag "Den geniala epoken". I den här åldern är man ytterst kreativ, fri att skapa, fri från våra kulturella normer, regler och hämningar. Man är på upptäcksfärd, hittar egna tolkningar och förklaringar till livets olika skeenden. Verkligheten blandat med fantasi gör att man kan förvandla sig till en nyckelpiga och prata med änglar. Allt är möljigt, det finns inga gränser och inga argumet som säger att något inte är sant!

"Har då den geniala epoken ägt rum eller inte ägt rum? Det är svårt att säga. Både ja och nej. Ty det finns saker som inte kan äga rum helt och hållet, ändå till slutet. De är för stora för att rymmas i en tilldragelse och för storslagna. De bara försöker tilldra sig, prova grunden för verkligheten, om den bär. Och strax drar de sig tillbaka i fruktan för att förlora sin integritet i förverkligandets bräcklighet. Och om de tärt på sitt kapital, förslösat ett eller annat i dessa inkarnationförsök, återtar de strax svartsjukt sin egendom, återkallar den, reintegrerar sig och blir sedan i vår biografi de vita fläckar, doftande stigmata, dessa förlorade silverspår av nakna änglafötter, utströdda med av härlighet tilltar och ständigt utökas och kulminerar över oss och går i triumf från hänförelse till hänförelse."

Ur "Sanatoriet Timglaset" av Bruno Shulz

Alla människor upplever "den geniala epoken" men för ytterst få lämnar perioden tydlig avtryck i livet.

Jag plockar pärlor ur barnens skapande (teckningar) och upphöjer det till den stora konstens magi.

Prinsessa
Prinsessa
Sorgen
Sorgen
Punkare
Punkare
Frukost
Frukost
Automobilen
Automobilen
Längtan att vara stor
Längtan att vara stor
Promenaden
Promenaden
Vänner (såld)
Vänner (såld)
Kompisar
Kompisar
Mode 1
Mode 1
Mode 2
Mode 2
Expandera
Expandera
Mamma och pappa
Mamma och pappa
Tandvärk
Tandvärk
Äldre syster
Äldre syster
Yngre syster
Yngre syster
Spindel
Spindel
Här är jag
Här är jag
Flygande bebis
Flygande bebis
Kasper på flykt
Kasper på flykt
Vuxna 1
Vuxna 1
Balettdansös
Balettdansös
Fenix
Fenix
Vuxna 2
Vuxna 2
Heja Sverige
Heja Sverige
Solens ansikte
Solens ansikte
Flugflicka med spindelhund
Flugflicka med spindelhund
Framgångsdröm (såld)
Framgångsdröm (såld)
Handen
Handen
Bevingad hjärta
Bevingad hjärta
Världen är min
Världen är min
Giraff
Giraff
Självporträtt
Självporträtt
Ugglis
Ugglis
Prinsessa 2
Prinsessa 2
Ugglisar
Ugglisar
Vuxna 3
Vuxna 3
Vuxna 4
Vuxna 4
Vårens prinsessa 2
Vårens prinsessa 2
Fågelblomma ( såld)
Fågelblomma ( såld)
Prinsessa (såld)
Prinsessa (såld)
Nostalgi (såld)
Nostalgi (såld)
Krigets odjur
Krigets odjur
Smailis (såld)
Smailis (såld)
Hybrid 2 (såld)
Hybrid 2 (såld)
Systrarna
Systrarna
Mode 3 (såld)
Mode 3 (såld)
Vårens prinsessa 1 (såld)
Vårens prinsessa 1 (såld)
Mode 3
Mode 3

"Den geniala epoken" 2007-2015 (Remijius värld)


Girigheten (såld)
Girigheten (såld)
Galningar på äventyr
Galningar på äventyr
Fredsförhandlingar
Fredsförhandlingar
Hönsen
Hönsen
Gräl
Gräl
Idol
Idol
Dino
Dino
Snigel 1
Snigel 1
Konflikt
Konflikt
Krig
Krig
Snigel 2
Snigel 2
Häxa 1
Häxa 1
Snigel 3
Snigel 3
Härskare
Härskare
Munktell
Munktell
På hjul
På hjul
Häxa 2
Häxa 2
Galningar
Galningar
Fågel
Fågel
Evolution
Evolution
Krig
Krig
Luft och vatten
Luft och vatten
Härskaren
Härskaren
Havsdjur
Havsdjur