galleri 5

Tanzania 1978 

Ett års studerande bland Makonde konstnärer i Tanzania

I atelje
I atelje