Stanislaw Lux - skulptur


Sökandet efter källan till kreativitet

"Vi har inte bara två hjärnor i oss, kvinno och mans hjärnan, vi har också en tredje hjärna, barnhjärna. Det är mycket som pekar på nödvändigheten av att spara barnhjärnan livet ut. Det är ju denna hjärna som tänker kreativt."

"Skolan ska inte hämna barnhjärnan, utan stärka den och de egenskaper som är kopplade till den:  kreativitet, fantasi, sagor, förmåga att tänka i möjligheter, benägenhet för dagdrömmande. Många av de egenskaper hör till det undermedvetna. Uttryck som - du bara drömmer, fantasierar, berättar  sagor, leker - borde altså vara förbjudna. Läraren får inte avfärda barnhjärnans typiska sätt att agera som ofta är kombinerat med emotionell intelligens EQ och ska finnas kvar hela livet."

av Matti Bergström (professor i fysiologi) 

 

Man publicerade forskningsarbete av Sir Ken Robinson (professor of Art Education) år 2008, angående divergent tänkande - tänkande i skilda riktningar. På engelska - "thinking outside the box", tänka utanför ramarna, tankeverksamhet riktad mot olika alternativ och nya idee`r. Sådant tanke är kreativ i motsats till det konverganta tänkandet, som inte medger öppningar mot nya sätt att uppfatta och dra slutsatser. Inom konigativ terapi används termen divergent tänkande om en process genom vilken terapeut hjälper patienter att ta avstånd från sina störningar. Det finns tester som mäter ovan nämnda färdigheter.

Bakgrunden till forskning var att NASA ville ha en test för att hitta de mest kreativa medarbetare så att man kunde förbättra sin förmåga att vara kreativ. Testet handlade om att komma med nya lösningar på problem. Det fungerade bra, man kunde hitta mest kreativa medarbetarna, men man visste väldigt lite om var kreativiteten kommer ifrån. Är den medfödd hos vissa individer, eller är den inlärd och baserat på erfarenhet ? Eftersom testet var enkelt bestämde man sig helt enkelt för att undersöka det också på barn. Man genomförde undersökningar på 1500 personer. Över ett visst antal poäng betraktas man som en geni i divergent tänkande. Vilken procent av alla undersökta uppnådde geni nivå ?

Ålder 3 - 5 år ---98% uppnådde högsta nivå

Ålder 8 - 10 år ---32% uppnådde högsta nivå

Ålder 13 - 15 år --- 10% uppnådde högsta nivå

Man testade 200 000 vuxna över 25 års ålder och ...

Ålder över 25 år --- bara 2% uppnådde högsta nivå

Forskning bevisade två saker : först, att vi alla är födda till kreativitetens genier, och den andra att genom uppfostran, skolan och åldern divergent tänkande minskar drastiskt. 

"Kreativitet" är ett heligt ord.  Vi vill alla vara kreativa.

Genom barnens teckningar återskapar jag kontakt med kreativitetens källa.

Därför bearbetar jag utvalda barns teckningar till skulpturella former.

Min ide` är att ställa barn och vuxna som likvärdiga samarbetspartner i en konstnärlig process. Jag vill helt enkelt skapa konst på barnets villkor d.v.s. att deras värld, symboler och koder ska påverka skapandet. Min huvuduppgift blir att tolka de illusoriska barnteckningar och transformera dem till den konkreta, tredimensionella skulpturella formen. 

Jag vill plocka "pärlor" ur barns skapande och upphöja det till den stora konstens magi.